Класация по области за 26 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Kurzeme

0,34¢

-1,68¢

0,00¢

-1,338

2 +1

Riga

-0,25¢

-0,55¢

0,00¢

-0,800

3 -2

Zemgale

-0,68¢

-0,08¢

0,00¢

-0,758

4 =

Vidzeme

0,75¢

1,95¢

0,00¢

2,706

5 =

Latgale

1,16¢

2,63¢

0,00¢

3,789


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.