Класация по области за 23 май 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vidzeme

0,42¢

-0,27¢

0,04¢

0,190

2 =

Riga

0,48¢

0,25¢

0,05¢

0,778

3 =

Zemgale

0,23¢

1,12¢

0,04¢

1,382

4 =

Latgale

0,90¢

0,77¢

0,04¢

1,714

5 =

Kurzeme

0,57¢

1,24¢

0,03¢

1,836


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.