Класация по области за 18 октомври 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Kurzeme

0,35¢

0,00¢

-0,48¢

-0,125

2 -1

Latgale

-0,27¢

0,09¢

0,17¢

-0,013

3 =

Riga

0,18¢

-0,07¢

0,33¢

0,442

4 =

Zemgale

0,93¢

1,53¢

-0,14¢

2,326

5 =

Vidzeme

1,33¢

1,12¢

0,06¢

2,517


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.