Класация по области за 14 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Kurzeme

-0,30¢

-1,19¢

-1,14¢

-2,633

2 +1

Vidzeme

-0,86¢

-0,18¢

-0,24¢

-1,280

3 -1

Latgale

-0,30¢

-0,78¢

0,18¢

-0,894

4 =

Zemgale

-0,29¢

-0,12¢

-0,35¢

-0,766

5 =

Riga

0,64¢

0,69¢

0,35¢

1,679


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.