Класация по области за 25 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Kurzeme

-1,46¢

-2,01¢

-1,31¢

-4,778

2 =

Vidzeme

-1,17¢

-0,76¢

-0,21¢

-2,133

3 =

Latgale

-0,96¢

-0,85¢

0,12¢

-1,685

4 =

Zemgale

-0,04¢

0,53¢

-0,08¢

0,405

5 =

Riga

0,85¢

0,81¢

0,36¢

2,012


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.