Класация по области за 26 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Kurzeme

-1,46¢

-2,20¢

-1,31¢

-4,963

2 =

Vidzeme

-1,06¢

-0,72¢

-0,21¢

-1,993

3 =

Latgale

-0,86¢

-0,74¢

0,12¢

-1,478

4 =

Zemgale

-0,03¢

0,26¢

-0,08¢

0,151

5 =

Riga

0,96¢

0,91¢

0,40¢

2,266


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.