Класация по области за 22 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Kurzeme

-1,68¢

-1,43¢

-0,92¢

-4,021

2 +1

Latgale

-0,83¢

-0,84¢

-0,10¢

-1,774

3 -1

Vidzeme

-0,80¢

-0,85¢

-0,01¢

-1,658

4 =

Zemgale

0,08¢

0,16¢

0,55¢

0,785

5 =

Riga

0,78¢

0,77¢

0,05¢

1,603


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.