Класация по области за 24 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Kurzeme

-1,59¢

-1,31¢

-1,01¢

-3,907

2 =

Latgale

-1,05¢

-0,97¢

-0,10¢

-2,114

3 =

Vidzeme

-0,87¢

-0,84¢

-0,10¢

-1,819

4 =

Zemgale

0,35¢

0,11¢

0,64¢

1,101

5 =

Riga

0,65¢

0,79¢

0,07¢

1,506


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.