Класация по области за 1 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Kurzeme

-0,99¢

-0,51¢

-1,19¢

-2,686

2 =

Latgale

-0,78¢

-1,04¢

-0,18¢

-2,001

3 =

Vidzeme

-0,46¢

-0,49¢

-0,41¢

-1,360

4 =

Zemgale

0,18¢

-0,34¢

1,11¢

0,946

5 =

Riga

0,56¢

0,51¢

0,20¢

1,273


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.