Класация по области за 8 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Latgale

-1,37¢

-0,51¢

-0,87¢

-2,742

2 =

Kurzeme

-0,32¢

-0,81¢

-1,55¢

-2,682

3 =

Vidzeme

0,02¢

-0,10¢

-0,87¢

-0,944

4 =

Riga

0,03¢

0,37¢

0,69¢

1,081

5 =

Zemgale

0,74¢

-0,29¢

0,74¢

1,188


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.