Класация по области за 28 октомври 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Latgale

-2,63¢

-1,75¢

-1,89¢

-6,272

2 =

Kurzeme

-1,59¢

-2,50¢

-1,88¢

-5,971

3 =

Vidzeme

0,49¢

0,09¢

-0,99¢

-0,408

4 =

Zemgale

0,96¢

0,04¢

0,55¢

1,547

5 =

Riga

0,53¢

0,93¢

1,08¢

2,539


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.