Класация по области за 28 януари 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Latgale

-3,38¢

-2,38¢

-0,16¢

-5,916

2 =

Kurzeme

0,63¢

-1,84¢

-0,24¢

-1,454

3 =

Vidzeme

1,32¢

-0,02¢

-0,93¢

0,371

4 =

Riga

-0,45¢

0,94¢

0,06¢

0,539

5 =

Zemgale

1,77¢

0,04¢

0,72¢

2,528


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.