Класация по области за 6 август 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Riga

-1,35¢

-0,54¢

0,32¢

-1,575

2 +2

Latgale

0,23¢

0,84¢

-0,81¢

0,265

3 -1

Zemgale

1,58¢

-0,53¢

-0,61¢

0,451

4 -1

Vidzeme

0,56¢

-0,01¢

1,61¢

2,160

5 =

Kurzeme

2,41¢

1,85¢

-1,00¢

3,254


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.