Класация по области за 26 май 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Riga

-0,72¢

-1,36¢

-0,64¢

-2,716

2 +1

Zemgale

-0,31¢

0,17¢

-1,05¢

-1,192

3 -1

Latgale

-0,03¢

-0,96¢

-0,08¢

-1,063

4 =

Kurzeme

0,28¢

1,70¢

-1,38¢

0,594

5 =

Vidzeme

-0,06¢

0,50¢

2,16¢

2,605


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.