Класация по области за 27 май 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Riga

-0,95¢

-1,47¢

-0,81¢

-3,225

2 =

Zemgale

-0,58¢

-0,27¢

-1,68¢

-2,523

3 =

Latgale

0,39¢

-0,45¢

0,20¢

0,137

4 =

Kurzeme

1,51¢

2,44¢

-0,61¢

3,342

5 =

Vidzeme

0,58¢

1,48¢

2,96¢

5,023


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.