Класация по области за 22 май 2024г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Riga

-0,22¢

-0,46¢

-0,05¢

-0,726

2 =

Zemgale

0,13¢

0,13¢

-0,65¢

-0,394

3 =

Kurzeme

0,40¢

-0,64¢

0,65¢

0,412

4 =

Vidzeme

-0,17¢

0,53¢

1,02¢

1,383

5 =

Latgale

0,97¢

1,72¢

-0,34¢

2,346


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.