Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,29 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00 0,71 лв. +0.00
Андора 2,02 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00
Армения 1,18 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00 0,49 лв. +0.00
Австрия eu 2,17 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,14 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00 0,59 лв. +0.00
Белгия eu 2,66 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,86 лв. +0.00 1,83 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
България eu 1,87 лв. +0.00 1,87 лв. +0.00 0,93 лв. +0.00
Хърватия eu 2,38 лв. +0.00 2,34 лв. -0,01 1,23 лв. +0.00
Кипър eu 2,11 лв. +0.00 2,18 лв. +0.00
Чехия eu 2,05 лв. +0.00 2,01 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Дания eu 2,79 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00
Естония eu 2,48 лв. +0.00 2,18 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00
Финландия eu 2,97 лв. -0,01 2,76 лв. -0,01
Франция eu 2,83 лв. +0.00 2,59 лв. -0,01 1,68 лв. +0.00
Грузия 1,16 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00 0,64 лв. +0.00
Германия eu 2,69 лв. +0.00 2,42 лв. -0,01 1,26 лв. +0.00
Гърция eu 2,89 лв. +0.00 2,40 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Унгария eu 2,12 лв. +0.00 2,18 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Исландия 2,64 лв. +0.00 2,55 лв. +0.00
Ирландия eu 2,52 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 2,92 лв. +0.00 2,68 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,35 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Литва eu 2,17 лв. +0.00 2,04 лв. -0,03 1,04 лв. +0.00
Люксембург eu 2,29 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Северна Македония 1,99 лв. +0.00 1,73 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Малта eu 2,61 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Молдова 1,60 лв. -0,01 1,35 лв. +0.00 0,94 лв. +0.00
Черна гора 2,21 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,32 лв. +0.00 2,67 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00
Норвегия 3,06 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00 1,40 лв. +0,01
Полша eu 1,99 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00 0,93 лв. +0.00
Португалия eu 3,02 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Румъния eu 1,94 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Русия 1,04 лв. +0.00 1,04 лв. -0,01 0,54 лв. +0.00
Сърбия 2,28 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Словакия eu 2,39 лв. +0,01 2,12 лв. +0,01 1,04 лв. -0,01
Словения eu 2,07 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Испания eu 2,39 лв. +0,01 2,16 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Швеция eu 2,81 лв. -0,01 2,91 лв. +0.00 2,06 лв. +0.00
Швейцария 2,65 лв. +0.00 2,80 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00
Турция 1,57 лв. +0.00 1,44 лв. +0,01 0,88 лв. +0,01
САЩ 1,01 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Украйна 1,44 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00 0,73 лв. +0.00
Великобритания eu 2,52 лв. -0,08 2,61 лв. -0,05 1,25 лв. +0.00