Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,29 лв. -0,01 2,22 лв. +0.00 0,71 лв. +0.00
Андора 2,24 лв. +0.00 1,94 лв. +0.00
Армения 1,23 лв. -0,01 1,16 лв. +0.00 0,53 лв. +0.00
Австрия eu 2,37 лв. +0.00 2,28 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,18 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Белгия eu 2,87 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,10 лв. +0.00 2,04 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
България eu 2,09 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Хърватия eu 2,59 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
Кипър eu 2,27 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00
Чехия eu 2,35 лв. +0.00 2,20 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Дания eu 3,00 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00
Естония eu 2,69 лв. +0.00 2,40 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Финландия eu 3,18 лв. -0,01 2,92 лв. -0,01
Франция eu 2,98 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,69 лв. -0,01
Грузия 1,35 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00 0,75 лв. +0.00
Германия eu 2,88 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Гърция eu 3,13 лв. +0.00 2,59 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Унгария eu 2,30 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Исландия 2,91 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00
Ирландия eu 2,84 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,12 лв. +0.00 2,85 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,51 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Литва eu 2,35 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Люксембург eu 2,49 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Северна Македония 2,10 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Малта eu 2,61 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Молдова 1,78 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Черна гора 2,54 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,53 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Норвегия 3,20 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00 1,59 лв. +0.00
Полша eu 2,24 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Португалия eu 3,18 лв. +0.00 2,77 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Румъния eu 1,97 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Русия 1,05 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00 0,57 лв. +0.00
Сърбия 2,50 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00
Словакия eu 2,63 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Словения eu 2,28 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Испания eu 2,56 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Швеция eu 2,97 лв. +0.00 3,01 лв. +0.00 2,13 лв. +0.00
Швейцария 2,84 лв. +0.00 2,97 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Турция 1,43 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00 0,82 лв. +0.00
САЩ 1,24 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Украйна 1,69 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00 0,93 лв. +0.00
Великобритания eu 2,85 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00