Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,76 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,26 лв. +0.00 2,00 лв. +0.00
Армения 1,86 лв. +0,01 1,75 лв. +0,01
Австрия eu 2,33 лв. +0.00 2,19 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Беларус 1,42 лв. +0,01 1,42 лв. +0,01 0,77 лв. +0.00
Белгия eu 2,85 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 0,91 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,24 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Хърватия eu 2,69 лв. -0,01 2,56 лв. -0,01 1,24 лв. +0.00
Кипър eu 2,11 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00
Чехия eu 2,40 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Дания eu 3,27 лв. +0.00 2,83 лв. +0.00
Египет 0,78 лв. +0.00 0,57 лв. +0.00
Естония eu 2,60 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 3,07 лв. +0.00 2,67 лв. +0.00
Франция eu 3,01 лв. +0.00 2,75 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Грузия 1,26 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Германия eu 3,01 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Гърция eu 3,23 лв. +0.00 2,83 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Унгария eu 2,34 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Исландия 3,27 лв. +0.00 3,12 лв. +0.00
Ирландия eu 2,85 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Израел 3,24 лв. -0,01 3,96 лв. -0,01 1,50 лв. +0.00
Италия eu 3,21 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Йордания 2,35 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,37 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Латвия eu 2,53 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Ливан 2,99 лв. +0,01 2,10 лв. +0,01 1,53 лв. +0.00
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,30 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Люксембург eu 2,35 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
Македония 2,26 лв. -0,01 2,04 лв. -0,01 0,87 лв. -0,01
Малта eu 2,66 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Молдова 1,69 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Черна гора 2,68 лв. +0.00 2,45 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 2,11 лв. +0.00 1,77 лв. +0.00
Холандия eu 3,43 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,61 лв. +0.00
Норвегия 3,40 лв. -0,01 3,13 лв. -0,01 1,61 лв. +0.00
Полша eu 2,34 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Португалия eu 3,06 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Румъния eu 2,44 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Русия 1,25 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00 0,59 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,42 лв. +0.00 0,35 лв. +0.00
Сърбия 2,55 лв. +0.00 2,73 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,31 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,94 лв. +0.00
Словения eu 2,61 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,54 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Швеция eu 2,90 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Швейцария 2,70 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00 1,48 лв. +0.00
Тунис 0,92 лв. +0.00 0,69 лв. +0.00
Турция 2,02 лв. +0,01 1,86 лв. +0,01 0,48 лв. +0.00
САЩ 1,21 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Украйна 1,95 лв. +0.00 1,79 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Великобритания eu 2,83 лв. +0.00 2,91 лв. -0,01 1,31 лв. +0.00

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ