Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,69 лв. +0.00 3,82 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Андора 3,24 лв. +0.00 3,14 лв. +0.00
Армения 2,14 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Австрия eu 3,49 лв. +0,02 3,61 лв. -0,01 2,23 лв. +0.00
Беларус 1,46 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00 0,78 лв. +0.00
Белгия eu 3,80 лв. +0.00 3,88 лв. -0,01 1,66 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 3,06 лв. +0.00 3,19 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
България eu 3,15 лв. +0.00 3,28 лв. +0.00 1,59 лв. -0,01
Хърватия eu 3,30 лв. -0,01 3,50 лв. +0.00 2,01 лв. -0,01
Кипър eu 3,25 лв. -0,01 3,55 лв. +0.00
Чехия eu 3,52 лв. +0.00 3,57 лв. -0,01 1,60 лв. +0.00
Дания eu 4,36 лв. +0.00 3,88 лв. -0,01
Естония eu 3,83 лв. +0.00 3,62 лв. +0.00 1,83 лв. +0,02
Финландия eu 4,57 лв. -0,01 4,41 лв. +0.00
Франция eu 3,77 лв. +0.00 3,67 лв. +0.00 1,63 лв. +0.00
Грузия 2,48 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Германия eu 4,07 лв. -0,01 3,98 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00
Гърция eu 4,35 лв. +0.00 3,68 лв. -0,01 2,23 лв. +0.00
Унгария eu 2,44 лв. -0,01 2,44 лв. -0,01 1,89 лв. -0,02
Исландия 4,11 лв. +0,01 4,11 лв. +0,01
Ирландия eu 3,62 лв. +0.00 3,75 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,63 лв. +0.00 3,53 лв. -0,03 1,62 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 3,73 лв. +0.00 3,70 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00
Литва eu 3,53 лв. +0.00 3,41 лв. +0.00 1,59 лв. +0.00
Люксембург eu 3,54 лв. +0.00 3,42 лв. -0,01 1,61 лв. +0.00
Северна Македония 2,83 лв. +0.00 2,75 лв. -0,01 1,59 лв. -0,01
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 2,84 лв. +0.00 2,62 лв. -0,01 1,61 лв. +0.00
Черна гора 3,27 лв. +0,09 3,22 лв. -0,05 1,74 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,23 лв. -0,01 3,67 лв. -0,01 2,31 лв. +0.00
Норвегия 4,60 лв. +0.00 4,28 лв. -0,01 2,58 лв. +0.00
Полша eu 2,92 лв. +0.00 3,15 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
Португалия eu 3,89 лв. +0.00 3,60 лв. -0,01 1,90 лв. +0.00
Румъния eu 3,14 лв. +0.00 3,44 лв. -0,01 1,60 лв. +0.00
Русия 1,52 лв. -0,05 1,58 лв. -0,05 0,70 лв. -0,03
Сърбия 2,99 лв. +0.00 3,35 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00
Словакия eu 3,47 лв. +0.00 3,48 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Словения eu 3,08 лв. -0,01 3,36 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00
Испания eu 3,76 лв. +0.00 3,65 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Швеция eu 3,97 лв. -0,01 4,35 лв. -0,01 2,54 лв. +0.00
Швейцария 3,95 лв. +0.00 4,23 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00
Турция 2,58 лв. +0.00 2,59 лв. +0.00 1,28 лв. -0,01
САЩ 2,06 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00
Украйна 2,83 лв. +0.00 3,15 лв. -0,01 2,46 лв. +0.00
Великобритания eu 3,81 лв. +0.00 4,15 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00