Класация по области за 20 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vidzeme

-1,30¢

-0,30¢

-0,04¢

-1,647

2 =

Riga

-0,70¢

0,00¢

-0,05¢

-0,752

3 =

Zemgale

-0,71¢

0,22¢

-0,04¢

-0,532

4 =

Latgale

-0,27¢

0,59¢

-0,04¢

0,276

5 =

Kurzeme

0,00¢

0,54¢

-0,03¢

0,510


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.