Класация по области за 3 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Kurzeme

-1,11¢

-0,71¢

-1,28¢

-3,098

2 =

Vidzeme

-0,37¢

-0,53¢

-0,50¢

-1,401

3 =

Latgale

0,03¢

-0,91¢

-0,23¢

-1,110

4 =

Zemgale

-0,26¢

-0,24¢

1,02¢

0,529

5 =

Riga

0,64¢

0,62¢

0,16¢

1,418


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.