Класация по области за 15 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Latgale

-1,45¢

-0,50¢

-1,03¢

-2,972

2 =

Kurzeme

0,01¢

-0,27¢

-1,59¢

-1,855

3 =

Vidzeme

0,06¢

0,08¢

-1,23¢

-1,081

4 =

Riga

0,01¢

0,22¢

0,77¢

1,000

5 =

Zemgale

0,73¢

-0,22¢

0,63¢

1,136


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.