Класация по области за 1 юли 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Zemgale

-0,46¢

-2,17¢

-0,60¢

-3,235

2 -1

Kurzeme

-0,09¢

-0,87¢

-0,99¢

-1,944

3 =

Latgale

0,12¢

-0,01¢

-0,58¢

-0,467

4 +1

Riga

-0,40¢

0,66¢

0,18¢

0,445

5 -1

Vidzeme

0,50¢

-0,96¢

1,76¢

1,298


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.