Класация по области за 3 април 2024г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Latgale

-0,66¢

0,31¢

-0,30¢

-0,649

2 =

Riga

0,56¢

-0,08¢

-0,54¢

-0,061

3 =

Zemgale

0,20¢

0,14¢

0,10¢

0,441

4 =

Kurzeme

-0,43¢

0,46¢

0,99¢

1,010

5 =

Vidzeme

-0,45¢

0,03¢

1,45¢

1,036


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.