Класация по области за 11 юни 2024г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Riga

-0,58¢

-0,16¢

-0,53¢

-1,267

2 =

Zemgale

-0,05¢

0,38¢

-0,29¢

0,034

3 =

Vidzeme

0,34¢

-0,83¢

1,99¢

1,503

4 =

Latgale

0,81¢

0,99¢

0,20¢

2,005

5 =

Kurzeme

1,38¢

0,82¢

0,49¢

2,687


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.