Класация по области за 16 юни 2024г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Riga

-0,24¢

0,29¢

-0,87¢

-0,823

2 =

Zemgale

0,11¢

0,59¢

-0,63¢

0,067

3 =

Vidzeme

-0,16¢

-1,53¢

1,79¢

0,091

4 =

Latgale

0,91¢

0,39¢

-0,19¢

1,111

5 =

Kurzeme

0,82¢

-0,19¢

3,00¢

3,631


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.