Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Kurzeme

-0,22¢

-0,78¢

-1,87¢

-2,871

2 =

Latgale

-1,40¢

0,87¢

-1,13¢

-1,655

3 =

Vidzeme

0,17¢

0,09¢

-1,03¢

-0,768

4 =

Riga

0,09¢

0,20¢

0,75¢

1,039

5 =

Zemgale

0,72¢

-0,26¢

0,62¢

1,081


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.