Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zemgale

-0,35¢

-0,58¢

0,00¢

-0,929

2 =

Vidzeme

-0,20¢

-0,16¢

0,00¢

-0,361

3 =

Riga

0,00¢

-0,07¢

0,00¢

-0,064

4 =

Latgale

0,18¢

0,20¢

0,00¢

0,379

5 =

Kurzeme

0,29¢

0,95¢

0,00¢

1,239


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.