Класация по области за 23 септември 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zemgale

-0,33¢

0,22¢

-0,97¢

-1,088

2 +1

Riga

-0,82¢

-0,52¢

0,52¢

-0,825

3 -1

Kurzeme

1,30¢

-0,25¢

-1,12¢

-0,064

4 =

Latgale

1,11¢

1,08¢

-0,83¢

1,368

5 =

Vidzeme

0,34¢

0,15¢

1,41¢

1,903


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.