Класация по области за 24 септември 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zemgale

-0,23¢

0,30¢

-0,97¢

-0,899

2 =

Riga

-0,79¢

-0,54¢

0,52¢

-0,810

3 =

Kurzeme

1,23¢

-0,39¢

-1,12¢

-0,273

4 =

Latgale

1,62¢

1,37¢

-0,83¢

2,165

5 =

Vidzeme

0,71¢

0,25¢

1,41¢

2,371


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.