Класация по области за 23 май 2024г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Латвия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +2

Kurzeme

-0,77¢

-0,61¢

0,66¢

-0,716

2 -1

Riga

-0,03¢

-0,23¢

-0,02¢

-0,280

3 -1

Zemgale

0,19¢

0,38¢

-0,65¢

-0,091

4 +1

Latgale

0,78¢

0,96¢

-0,34¢

1,400

5 -1

Vidzeme

-0,21¢

0,61¢

1,02¢

1,423


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.